Program za vođenje dokumentacije i unutrašnje poslovanje javnobeležničkih kancelarija u Srbiji

Notaio je program koji zaokružuje poslovni proces u javnobeležničkim kancelarijama, a obuhvata:

 • vođenje svih upisnika i imenika
 • brži rad sa strankama kroz izdavanje overa i računa uz naknadno automatizovano ispunjavanje upisnika
 • automatski izračun iznosa računa prema važećoj javnobeležničkoj tarifi
 • ispis računa i blagajničkih izvještaja uz vođenje statistika svih vrsta računa u kancelariji
 • podršku za izradu svih vrsta javnobeležničkih akata i zapisa uz potpunu integraciju sa MS Wordom
 • automatski ispis podataka na omote spisa
 • priprema i automatski ispis podataka na poštanske koverte
 • pomoć pri organizaciji rada kancelarije kroz automatizovane rasporede i podsetnike


Izdavanje overe i računa za uslugu kroz samo 4 koraka

Veliki broj obrazaca dokumenata:

 • Potvrda da je isprava podneta na uvid
 • Potvrda da je lice u životu
 • Potvrda o ovlašćivanju za zastupanje
 • Overa prepisa
 • Overa potpisa
 • Overa prevoda
 • Solemnizacija
 • Overa odluka organa upravljanja pravnog lica
 • Overa izvoda iz poslovnih knjiga
 • Obrasci raznih javnobeležničkih akata
 • I naravno, mogućnost kreiranja vlastitih obrazaca


Posedujemo veliko iskustvo u radu javnobeležničke službe zemalja u regionu

Program Notaio svakodnevno u svom radu koristi 250 javnobeležničkih kancelarija u Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori na više od 1000 računara.


Nudimo Vam:

profesionalnu i uvek dostupnu korisničku podršku
pravovremeno nadograđivanje programa uz praćenje zakonske regulative
podržani su svi važeći zakoni i propisi Republike Srbije

Više informacija o programu Notaio pogledajte na internet stranici www.NotaioPortal.eu ili nas kontaktirajte.

Help desk za korisnike programa:

Telefon: +381(0)11/4071-661
E-mail: podrska@notaio.rs
Radno vreme: ponedeljak – petak, od 7:30 do 17:00 h

Zainteresovan/a sam za više informacija

Javni beležnik:*
Kontakt telefon:
E-mail adresa:*
Kako ste nas pronašli (Odaberite):*
* obavezno Pošalji   Odustani      

Vesti


Notaio update v1.6.1.27


24.09.2019

OBAVIJEST o novoj nadogradnji!


- Novi parametar je koregiran tako da sada pokazuje i mjesto rođenja STRANKE_NAZIV&IDENTITETSAULOGOMIDATUMOMRODENJA

Da bi preuzeli nadogradnju u meniju stisnite - O programu - Provjeri nove nadogradnje programa

Također Vas podsjećamo da su brojevi za tehničku podršku:
+381677892879
+381114250118

Ili mail adresa:
podrska@omniaspect.hr
Pošto stari broj više NE koristimo.
Notaio update v1.6.1.26


12.09.2019

OBAVIJEST!

- Dodana mogućnost postavke oznake za virmanske račune
- Dodan način ispisa "rukopisom i kompjuterskim štampačem"
- Dodan novi parametar STRANKE_NAZIV&IDENTITETSAULOGOMIDATUMOMRODENJA
- Ispravljeno čitanje lične sa čitačem kartica da se ispisuje podbroj kućnog broja
- Omogućen ispis kućnog podbroja slovima

Da bi preuzeli update u meniju stisnite - O programu - Provjeri nove nadogradnje programa

Također Vas podsjećamo da su brojevi za tehničku podršku:
+381677892879
+381114250118

Ili mail adresa:
podrska@omniaspect.hr
Pošto stari broj više NE koristimo.Novi broj podrške za NotaioRS


25.03.2019
 • Poštovani korisnici programa NotaioRS,
 • Obavještavamo Vas kako smo promjenili kontakt broj podrške. Molimo Vas da nas od sada kontaktirate isključivo na jedan od sljedećih brojeva: 

  +381677892879 
  +381114250118

  Ili na sljedeću e-mail adresu:

  podrska@omniaspect.hr
Nova verzija programa Notaio v1.6.1.22


10.09.2018

Novi modul – vođenje evidencije podataka o strankama i transkacijama u skladu sa zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma - prema Članu 84a javnobeležničkog poslovnika.Nova verzija programa Notaio v1.6.1.12


05.07.2018

Učetvrtak, 5. jula, puštena je nova verzija programa Notaio v1.6.1.12. Ova verzija usklađena je sa Javnobeležničkim poslovnikom ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016, 66/2017 i 48/2018).