Program za vođenje dokumentacije i unutrašnje poslovanje javnobeležničkih kancelarija u Srbiji

Notaio je program koji zaokružuje poslovni proces u javnobeležničkim kancelarijama, a obuhvata:

 • vođenje svih upisnika i imenika
 • brži rad sa strankama kroz izdavanje overa i računa uz naknadno automatizovano ispunjavanje upisnika
 • automatski izračun iznosa računa prema važećoj javnobeležničkoj tarifi
 • ispis računa i blagajničkih izvještaja uz vođenje statistika svih vrsta računa u kancelariji
 • podršku za izradu svih vrsta javnobeležničkih akata i zapisa uz potpunu integraciju sa MS Wordom
 • automatski ispis podataka na omote spisa
 • priprema i automatski ispis podataka na poštanske koverte
 • pomoć pri organizaciji rada kancelarije kroz automatizovane rasporede i podsetnike


Izdavanje overe i računa za uslugu kroz samo 4 koraka

Veliki broj obrazaca dokumenata:

 • Potvrda da je isprava podneta na uvid
 • Potvrda da je lice u životu
 • Potvrda o ovlašćivanju za zastupanje
 • Overa prepisa
 • Overa potpisa
 • Overa prevoda
 • Solemnizacija
 • Overa odluka organa upravljanja pravnog lica
 • Overa izvoda iz poslovnih knjiga
 • Obrasci raznih javnobeležničkih akata
 • I naravno, mogućnost kreiranja vlastitih obrazaca


Posedujemo veliko iskustvo u radu javnobeležničke službe zemalja u regionu

Program Notaio svakodnevno u svom radu koristi 250 javnobeležničkih kancelarija u Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori na više od 1000 računara.


Nudimo Vam:

profesionalnu i uvek dostupnu korisničku podršku
pravovremeno nadograđivanje programa uz praćenje zakonske regulative
podržani su svi važeći zakoni i propisi Republike Srbije

Više informacija o programu Notaio pogledajte na internet stranici www.NotaioPortal.eu ili nas kontaktirajte.

Help desk za korisnike programa:

Telefon: +381(0)11/4071-661
E-mail: podrska@notaio.rs
Radno vreme: ponedeljak – petak, od 7:30 do 17:00 h

Zainteresovan/a sam za više informacija

Javni beležnik:*
Kontakt telefon:
E-mail adresa:*
Kako ste nas pronašli (Odaberite):*
* obavezno Pošalji   Odustani      

Vesti


Blagdansko radno vrijeme


20.12.2019
Poštovani,

Obaviještavamo Vas da korisnička podrška OmniAspect-a ne radi 25. i 26. prosinca 2019. te 1. i 6. siječnja 2020. godine. Za hitne intervencije kontaktirati: +385 99 227 9842 ili +385 99 420 0346. Na iste brojeve smo dostupni i preko Vibera, a kontaktirati nas možete i na mail info@omniaspect.hr.

Želimo Vam ugodne blagdane i sretnu Novu godinu,
OmniAspect d.o.o. 
Notaio update v1.6.1.27


24.09.2019

OBAVIJEST o novoj nadogradnji!


- Novi parametar je koregiran tako da sada pokazuje i mjesto rođenja STRANKE_NAZIV&IDENTITETSAULOGOMIDATUMOMRODENJA

Da bi preuzeli nadogradnju u meniju stisnite - O programu - Provjeri nove nadogradnje programa

Također Vas podsjećamo da su brojevi za tehničku podršku:
+381677892879
+381114250118

Ili mail adresa:
podrska@omniaspect.hr
Pošto stari broj više NE koristimo.
Notaio update v1.6.1.26


12.09.2019

OBAVIJEST!

- Dodana mogućnost postavke oznake za virmanske račune
- Dodan način ispisa "rukopisom i kompjuterskim štampačem"
- Dodan novi parametar STRANKE_NAZIV&IDENTITETSAULOGOMIDATUMOMRODENJA
- Ispravljeno čitanje lične sa čitačem kartica da se ispisuje podbroj kućnog broja
- Omogućen ispis kućnog podbroja slovima

Da bi preuzeli update u meniju stisnite - O programu - Provjeri nove nadogradnje programa

Također Vas podsjećamo da su brojevi za tehničku podršku:
+381677892879
+381114250118

Ili mail adresa:
podrska@omniaspect.hr
Pošto stari broj više NE koristimo.Novi broj podrške za NotaioRS


25.03.2019
 • Poštovani korisnici programa NotaioRS,
 • Obavještavamo Vas kako smo promjenili kontakt broj podrške. Molimo Vas da nas od sada kontaktirate isključivo na jedan od sljedećih brojeva: 

  +381677892879 
  +381114250118

  Ili na sljedeću e-mail adresu:

  podrska@omniaspect.hr
Nova verzija programa Notaio v1.6.1.22


10.09.2018

Novi modul – vođenje evidencije podataka o strankama i transkacijama u skladu sa zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma - prema Članu 84a javnobeležničkog poslovnika.